Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-09-2020, Piątek, 14:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa publicznej strzelnicy sportowej w ramach konkursu Strzelnica w powiecie na działce nr 504 w miejscowości Głogowiec

Tryńcza, dnia 22.01.2020r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

UIB.271.17.2019

 

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1843) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.  Budowa publicznej strzelnicy sportowej w ramach konkursu Strzelnica w powiecie na działce nr 504 w miejscowości Głogowiec

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr III złożoną przez Wykonawcę –

Firma Remontowo-Budowlana  „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 1 994 802,79 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

54,18 pkt

40,00 pkt

94,18 pkt

II

F.H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar

37-114 Białobrzegi 3g

50,55 pkt

40,00 pkt

90,55 pkt

III

Firma Remontowo-Budowlana  „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPlik PDF 365.07 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-01-22 15:24:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-01-22 15:25:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl