Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E - „Budowa stacji bazowej PRW7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 255/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Ubieszyn, gm. Tryńcza”, Thu, 23 Mar 2023 12:29:45 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.1.2023                                                                          Tryńcza, dnia 23.03.2023 r.                                            Z A W I  A D O M I E...... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” w gminie Tryńcza z przeznaczeniem na cele obwodnicy Tue, 14 Mar 2023 08:41:42 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-183 Tryńcza, 14.03.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” w gminie Tryńcza z przeznaczeniem na cele obwodnicy   Na podstawie art. 17 pkt...... Obwieszczenie - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311 – km 142+912 strona prawa w m. Gniewczyna Tryniecka i w km 142+912 – km 143+380 strona prawa w m. Gniewczyna Łańcucka Fri, 10 Mar 2023 07:15:30 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.10.2023                                                                             Tryńcza, dnia 10.03.2023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tryńcza z dnia 10.03.2023  roku  o...... „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 71/1, 70, 69, 86, 201/1, 211, 212, 213/1, 213/6, 213/10, 213/11, 214, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 60, 61, 62, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 64/1, 59, położonych w obrębie ewidencyjnym Jagiełła oraz... Thu, 09 Mar 2023 13:11:29 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.2.2023                                                                          Tryńcza, dnia 09.03.2023 r.                                            Z A W I  A D O M I E...... Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E - „Budowa stacji bazowej PRW7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 1225, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, gm. Tryńcza”. Thu, 09 Mar 2023 11:21:39 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 ...... Obwieszczenie - „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Gniewczyna Łańcucka I” w m. Gniewczyna Łańcucka. Tue, 07 Mar 2023 08:01:27 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.4.2022                                                                                               Tryńcza, dnia 2023.03.07      Z A W I  A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I...... Obwieszczenie - „Budowa stacji bazowej PRW7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 255/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Ubieszyn, gm. Tryńcza” Fri, 03 Mar 2023 09:37:29 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.1.2023                                                                               Tryńcza, dnia 03.03.2023 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy Thu, 02 Mar 2023 15:46:00 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej Wed, 01 Mar 2023 08:46:08 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Protokół XLVI Tue, 28 Feb 2023 13:08:42 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-309 ... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” Tue, 28 Feb 2023 11:53:01 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-184 ...... Gmina Tryńcza – XLVII SESJA RADY GMINY - 27.02.2023 R Mon, 27 Feb 2023 12:51:51 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-306 ... Głosowanie imienne z XLVII Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 27.02.2023 r Mon, 27 Feb 2023 12:38:18 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-305 ... Obwieszczenie - „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. Wed, 22 Feb 2023 14:28:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.2.2023                                                                               Tryńcza, dnia 22.02.2023 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej w Tryńczy na dz. Nr 980/1 Tue, 21 Feb 2023 14:49:20 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej w Tryńczy na dz. Nr 980/1. Zakres prac obejmuje m.in.: - dostawę i montaż dwóch altan (czterokątna i sześciokątna) z...... Zawiadomienie - „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Gniewczyna Łańcucka I” w m. Gniewczyna Łańcucka. Tue, 21 Feb 2023 11:31:02 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.4.2022                                                                                           Tryńcza, dnia 2023.02.21                                  Z A W I  A...... Obwieszczenie - „Budowa stacji bazowej PRW7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 1225, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, gm. Tryńcza” Tue, 21 Feb 2023 08:22:30 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.12.2022                                                                             Tryńcza, dnia 20.02.2023 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Mon, 20 Feb 2023 15:29:57 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... XLVII sesja Rady Gminy Tryńcza Thu, 16 Feb 2023 12:40:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wed, 15 Feb 2023 15:11:03 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 ...... Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza Wed, 15 Feb 2023 11:46:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego Tue, 14 Feb 2023 09:18:19 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Białobrzeżki” w miejscowości Gniewczyna Tryniecka w gminie Tryńcza. Tue, 14 Feb 2023 07:48:20 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-183 14 lutego 2023 r.            WÓJT GMINY TRYŃCZA   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Białobrzeżki” w miejscowości Gniewczyna Tryniecka w gminie...... Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 9 lutego 2023 r. Mon, 13 Feb 2023 14:48:17 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 9 stycznia 2023 r. Thu, 09 Feb 2023 09:21:00 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-308 ...