Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza Wed, 12 May 2021 15:23:50 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Znak sprawy UIB.271.4.2021                 Tryńcza, dnia 12.05.2021r         WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy...... Remont dróg - rekultywacja na terenie gminy Tryńcza Wed, 12 May 2021 15:21:43 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Znak sprawy UIB.271.3.2021                                                                Tryńcza, dnia 12.05.2021r       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...... Wójt Gminy Tryńcza Wed, 12 May 2021 15:19:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-278 ... Przewodniczący Rady Gminy Wed, 12 May 2021 15:18:16 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-278 ... OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Tue, 11 May 2021 16:45:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Tue, 11 May 2021 16:41:49 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY   p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ogłasza konkurs na stanowisko KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego...... Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza Tue, 11 May 2021 14:23:32 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:   PYTANIE: W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową...... Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Tryńcza dz. nr ewid. 829/3, 829/7, 830 Fri, 07 May 2021 11:06:29 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Nr KW Nr działki Obręb Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza...... Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Jagiełła dz. nr ewid. 1262/5, 1262/6, 1262/7 Fri, 07 May 2021 11:04:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Nr KW Nr działki Obręb Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza...... Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Gorzyce dz. nr ewid. 1602/15, 1602/16, 1602/17, 1602/18, 1602/19, 1602/20, 1602/21 Fri, 07 May 2021 11:01:39 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Nr KW Nr działki Obręb Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza...... Ogłoszenie - pisemny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka dz. nr ewid 4112/7 Fri, 07 May 2021 10:58:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Nr KW Nr działki Obręb Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza...... OGŁOSZENIE O KONKURSIE Thu, 06 May 2021 15:11:08 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Remont dróg - rekultywacja na terenie gminy Tryńcza Wed, 05 May 2021 14:58:05 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  200 000,00 zł brutto. ... Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na cztery części Wed, 05 May 2021 14:54:33 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące...... Utrzymanie czystości i porządku w gminie Wed, 05 May 2021 13:05:21 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-165 ... ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRYŃCZA ZA 2019 ROK Fri, 30 Apr 2021 12:30:43 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-190 ... ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRYŃCZA ZA 2020 ROK Fri, 30 Apr 2021 12:28:12 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-190 ... Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza Fri, 30 Apr 2021 12:04:35 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Zakup, dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia i materiałów pomocniczych dla Centrum Usług Społecznych oraz świetlic środowiskowych Fri, 30 Apr 2021 09:50:20 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 Tryńcza, 30.04.2021 Zapytanie ofertowe   Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 zaprasza do składania ofert na: „Zakup, dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia i materiałów pomocniczych dla Centrum Usług Społecznych oraz świetlic...... Odpowiedź na petycję z dn. 04.03.2021 r. Fri, 30 Apr 2021 08:38:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Odpowiedź na petycję z dn. 24.02.2021 r. Fri, 30 Apr 2021 08:37:12 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Odpowiedź na petycję z dn. 23.02.2021 r. Fri, 30 Apr 2021 08:35:57 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Odpowiedź na petycję z dn. 23.02.2021 r. Fri, 30 Apr 2021 08:34:45 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Rb-27 S Fri, 30 Apr 2021 08:20:25 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-28S Fri, 30 Apr 2021 08:19:06 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ...