Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL XLV sesja Rady Gminy Tryńcza Fri, 02 Dec 2022 17:44:58 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle Thu, 01 Dec 2022 14:24:00 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Thu, 01 Dec 2022 14:21:55 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksową dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy Thu, 01 Dec 2022 12:33:11 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tryńczy Thu, 01 Dec 2022 12:31:41 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoła Filialna im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy Thu, 01 Dec 2022 12:27:39 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Filialnej w Ubieszynie Thu, 01 Dec 2022 12:25:58 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach Thu, 01 Dec 2022 12:23:05 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gorzycach Thu, 01 Dec 2022 12:21:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. gen Antoniego Chruściela ps. ”Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej Thu, 01 Dec 2022 12:17:17 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej Thu, 01 Dec 2022 12:14:19 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza Tue, 29 Nov 2022 16:38:41 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  Zakład...... „Budowa stacji bazowej PRW7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 1225, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, gm. Tryńcza”. Tue, 29 Nov 2022 16:28:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.12.2022                                                                          Tryńcza, dnia 29.11.2022...... Gmina Tryńcza – XLIV SESJA RADY GMINY - 29.11.2022 R Tue, 29 Nov 2022 15:47:06 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... Głosowanie imienne z XLIV Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 29.11.2022 r Tue, 29 Nov 2022 15:43:38 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-290 ... Budowa wiaty wolnostojącej w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i wyposażenia” Thu, 24 Nov 2022 15:16:23 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  CHROMOSTAL...... Dostawa instrumentów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i wyposażenia” Thu, 24 Nov 2022 14:32:19 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.) informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo...... Budowa wiaty wolnostojącej w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i wyposażenia” Thu, 24 Nov 2022 10:32:06 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące oferty:   Nr...... Budowa wiaty wolnostojącej w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i wyposażenia” Wed, 23 Nov 2022 15:21:49 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  550 000,00 zł brutto. ... Dyrektor GCKiCGT Bernadeta Jakubiec na dzień objęcia stanowiska 01.10.2022 r. Wed, 23 Nov 2022 13:45:55 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor GCKiCGT Dominika Kozak na zakończenie pełnienia funkcji stan na dzień 30.09.2022 r. Wed, 23 Nov 2022 13:40:05 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoła Filialna im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, Ubieszyn 65, 37-204 Tryńcza Mon, 21 Nov 2022 11:20:12 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza Mon, 21 Nov 2022 11:18:27 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle, Jagiełła 275, 37-203 Gniewczyna Łańcucka Mon, 21 Nov 2022 10:30:00 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ... Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach, Gorzyce 284, 37-204 Tryńcza Mon, 21 Nov 2022 10:27:44 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ...