Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Fri, 22 Oct 2021 12:19:38 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Znak sprawy UIB.271.11.2021                                                              Tryńcza, dnia 22.10.2021r       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...... OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Thu, 21 Oct 2021 17:49:00 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 3. Wymagane wykształcenie: Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe...... Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek Thu, 21 Oct 2021 15:08:09 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  708 142,06 zł brutto.     z up. Wójta Gminy...... Uchwała Nr XXVIII/310 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:56:58 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/309 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:56:04 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/308 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:54:53 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/307 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:50:30 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/306 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:48:24 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/305 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:34:14 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/304 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:33:02 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/303 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:30:55 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/302 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:23:17 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/301 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:20:39 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/300 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:18:55 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/299 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:16:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/298 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:14:29 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXVIII/297 z 28.09.2021 Rady Gminy Tryńcza Thu, 21 Oct 2021 12:12:25 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek Wed, 20 Oct 2021 14:50:44 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:   Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane...... Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wed, 20 Oct 2021 14:20:55 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 ... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany działek Wed, 20 Oct 2021 14:17:29 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 ... Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym Fri, 15 Oct 2021 11:22:04 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-286 Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym   w ramach prowadzonych konsultacji społecznych  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku   W związku z trwającymi konsultacjami projektu Strategii...... Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek Thu, 14 Oct 2021 14:45:32 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Thu, 14 Oct 2021 07:57:55 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-286 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji   Szanowni Państwo. Wójt Gminy Tryńcza działając na podstawie art.5a ust.1 i...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Fri, 08 Oct 2021 13:32:34 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713 z póź.zm. ) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1990, z 2021r poz. 11, 234 ) oraz Zarządzenia  Nr...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Fri, 08 Oct 2021 13:31:41 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713 z póź.zm. ) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1990, z 2021r poz. 11, 234 ) oraz Zarządzenia  Nr......