Tryńcza, 23.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-18 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:45

UIB. 6722.4.2015                                                                                    Tryńcza  2018-01-12

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tryńcza: 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-12
Publikujący -

UIB. 6720.5.2015                                                                                    Tryńcza 2018.01.12

 

OBWIESZCZENIE

 

 Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu Zmiany nr 2, 3, 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza obejmującej:

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-12
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum