Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 42/06/2013 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 26 czerwca 2013 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Tryńcza.

 

 ZARZĄDZENIE NR 42/06/2013

WÓJTA GMINY TRYŃCZA

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Tryńcza.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 5c pkt. 2 i art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373
z późn. zm.3) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora w:

1)  Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie, Ubieszyn 65, 37- 204 Tryńcza.

 

§ 2. Do konkursu na kandydata na dyrektora szkoły wymienionej w § 1 mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.) i ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieścić:

1)  na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.tryncza.eu;

2)   na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze  w budynku Urzędu Gminy Tryńcza;

3)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza.

 


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055 iNr 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457,


 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 iNr2l9,poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

3'Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 201 lr. Nr 254 poz. 1525.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarzadzenie wraz załacznikiem Plik pdf 359.42 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-06-26
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 stycznia 2021r. 18:11:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.