Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311 – km 142+912 strona prawa w m. Gniewczyna Tryniecka i w km 142+912 – km 143+380 strona prawa w m. Gniewczyna Łańcucka

UIB.6733.10.2023                                                                             Tryńcza, dnia 10.03.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 10.03.2023  roku
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
na każdym etapie postepowania.
 
 
         Na podstawie art. 7, art. 9, art.10 § 1, i  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2022 r,  poz. 2000 ze zmianami), w związku z art. 52 ust.1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2022. poz. 503) –  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311 – km 142+912 strona prawa w m. Gniewczyna Tryniecka i w km 142+912 – km 143+380 strona prawa w m. Gniewczyna Łańcucka wraz budowlami i urządzeniami budowlanymi /budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni wód opadowych i budową przyłącza energetycznego przepompowni, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci energetycznej na terenie działki
o nr ewid. 1110, położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewczyna Tryniecka, oraz na terenie działek
o nr. ewid. 3313, 3082, położonych w obrębie ewidencyjnym Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza”,

na wniosek: Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,
35-105 Rzeszów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grądalskiego, Podleszany 240g,
39-300 Mielec.
 
Z aktami sprawy strony postepowania administracyjnego mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Tryńcza, parter -  pokój Nr 7 w godzinach od 7 30 do 15 30, piątki  od 7 00 do 14 00.
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel.:  016/642-12-21 wew. 23
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jagiełła.
 
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                           
Data wywieszenia: 10.03.2023 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2023-03-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-10 07:14
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 10:39:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.