XML

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna

Zarządzenie Nr 09 /2017

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 19 stycznia 2017r

 

 w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

                                            Zarządzenie Nr 09 /2017

                                              Wójta Gminy Tryńcza

                                              z dnia 19 stycznia 2017r

 

 

 w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

 

 

           Na podstawie  art.30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U z 2016r ,poz.446,1579.) oraz § 6 Uchwały Nr VI/27/2011    z dnia 22 lutego 2011r w sprawie określenia warunków  trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza.

 

                                    Zarządza się co następuje:

 

                                                    § 1

przyznać dotacje na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

Przyznana kwota dotacji w zł dla:

Projekt Nr 1  LKS Tryńcza                       - 55.000,-

Projekt Nr 2  LKS Gorzyce                       - 40.000,-

Projekt Nr 3  LKS Jagiełła                        - 35.000,-

Projekt Nr 4  LKS Gniewczyna                - 65.000,-

Okres realizacji od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

                                                    § 2

 Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej zadania wyznaczam:

Panią Jolantę Flak            - Skarbnika Gminy,

Panią Krystynę Penkal     - Inspektora ds. kadr,

 

                                                     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP urzędu.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 09 /2017 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 19 stycznia 2017r Plik pdf 318.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-19
Publikujący -