XML

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 01.02.2019 r.

 w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

 

w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz § 6 Uchwały Nr VI/27/2011 z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

przyznać dotacje na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna.

 

Przyznana kwota dotacji w zł dla:

Projekt Nr 1  LKS Tryńcza                - 30.000,-

Projekt Nr 2  LKS Gorzyce               - 35.000,-

Projekt Nr 3  LKS Jagiełła                 - 35.000,-

Projekt Nr 4  LKS Gniewczyna        - 70.000,-

Projekt Nr 5                                       - nie złożono wniosku na realizację projektu

 

Czas realizacji określa się od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.

 

§ 2

 

 Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej zadania wyznaczam:

Panią Jolantę Flak      - Skarbnika Gminy,

Panią Joannę Kot       - ds. Organizacyjnych, Obsługi Rady, Organizacji Pozarządowych

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
i na stronie BIP urzędu.

 

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarządzenie Plik pdf 289.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-02-05
Publikujący -