XML

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tryńcza.

 w sprawie: wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tryńcza.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz § 6 Uchwały Nr VI/27/2011 z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

przyznać dotacje na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tryńcza.

 

Przyznana kwota dotacji w zł dla:

Projekt Nr 5 KS „Góral” Tryńcza      - 20 000,00 tys. zł

 

Czas realizacji określa się od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2019 r.

 

§ 2

 

 Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej zadania wyznaczam:

Panią Jolantę Flak      - Skarbnika Gminy,

Panią Joannę Kot       - ds. Organizacyjnych, Obsługi Rady, Organizacji Pozarządowych

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
i na stronie BIP urzędu.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-03-11
Publikujący -